Propozície

Nadšenci cykloturistiky z CTK  Žabokreky nad Nitrou
v spolupráci s obcou Žabokreky nad Nitrou
pozývajú všetkých priaznivcov cyklistiky a cykloturistiky na

Žabokreky Tour
I. ročník

Ponúkame vám potulky po okresoch Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou vhodné pre všetky vekové kategórie, od detí až po cyklistických veteránov.

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kedy: 13. jún 2021
Kde: Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou

Trasy:
C1 – okruh cca 105 km – mapka
C2 – okruh cca 53 km – mapka
C3 – okruh cca 31 km – mapka
C4 – okruh 1 km (detská) – mapka

Na trasách C1 a C2 budú rozmiestnené občerstvovacie stanice.

II. PROGRAM

8:00 – 9:45 h – prezentácia pred Obecným úradom
9:45 h           – otvorenie
10:00 h         – štart trasy C4 – detská (štart a cieľ pred OcÚ)
10:15 h         – spoločný štart pre trasy C1, C2, C3 od OcÚ

Cieľ – Park Žabokreky nad Nitrou (oproti zdravotnému stredisku, cca. 50 m od štartu). Cieľ bude otvorený od 12:00 h. V cieli každého účastníka čaká účastnícky list a občerstvenie (kapustnica, sobášnica, pivo/kofola). Ukončenie podujatia je o 16:00 h, po tomto čase bude cieľ uzatvorený a kancelária zrušená.

III. ÚČASTNÍCKY POPLATOK

 1. registrácia vopred a platba na mieste
  a) dospelí na C1, C2, C3 …………………………………….  4,- € / osoba
  b) deti do 15 rokov v sprievode zákonného zástupcu   2,- € / osoba
 2. registrácia a platba na mieste
  a) dospelí na C1, C2, C3 …………………………………….  6,- € / osoba
  b) deti do 15 rokov v sprievode zákonného zástupcu   3,- € / osoba
 3. deti do 15 rokov na C4
  a) registrácia vopred ………………………………………….   zdarma
  b) registrácia a platba na mieste ………………………….   1,- € / osoba

V cene štartovného je zahrnutá porcia kapustnice a 0,5l pivo alebo kofola a účastnícky diplom.

IV. REGISTRÁCIA

Registračný formulár nájdete tu. Vo formulári vypíšte presné údaje. Dôležité sú aj kontaktné údaje pre prípadnú komunikáciu.

V. UPOZORNENIA

 1. ŽABOKREKY TOUR NIE SÚ PRETEKY! Nemeria sa čas, neurčuje sa poradie, nejde o výhry a ceny.
 2. Vek štartujúceho je neobmedzený, deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode zákonného zástupcu (platí pre trasy C1, C2, C3), mládež vo veku 15 – 17,99 rokov musí pri registrácii predložiť písomný súhlas rodiča.
 3. Trasu C4 môže absolvovať dieťa, ktoré sa vie bicyklovať na dvojkolesovom bicykli bez použitia pomocných koliesok. Deti do 10 rokov môžu jazdiť v sprievode osoby staršej ako 15 rokov (rodič, zákonný zástupca).
 4. Bicykel v dobrom technickom stave a ideálne aj základné servisné vybavenie (duša, pumpa…)
 5. Na trase budú zabezpečené občerstvovacie stanovištia s vodou
 6. Ochranná prilba je povinná podľa platných predpisov
 7. Podujatie sa uskutoční za každého počasia
 8. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť, podujatie sa koná za plnej cestnej premávky, bez zabezpečenia križovatiek, je nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky
 9. Po príchode do cieľa je účastník povinný ohlásiť svoj príchod organizátorom.
 10. Ak niekto nedokončí, tak kontaktuje kanceláriu pretekov, číslo 0948061060. Kancelária a cieľ sa rušia o 16:00 h
 11. V prípade zranenia s nutnosťou zdravotníckeho zásahu volajte na 112 alebo 155, potom oznámte situáciu do kancelárie podujatia.
 12. Usporiadateľ si v prípade neočakávanej udalosti vyhradzuje právo zmeny a zrušenia podujatia.

VI. Ďalšie informácie:

V mieste registrácie sa bude podávať káva a čaj.
K dispozícii bude verejné WC cca 50m od miesta prezentácie.