Trasy a mapy

C1 – dĺžka cca 109 km

Žabokreky nad Nitrou, Partizánske, Veľké Uherce, Skýcov, Klátova Nová Ves, Turčianky, Bošany, Horné Chlebany, Norovce, Šišov, Zlatníky, Cimenná, Veľké Držkovce, Dvorec, Dolné Naštice, Pečeňany, Rybany, Pravotice, Ostratice, Nadlice, Žabokreky nad Nitrou.

 

 

C2 – dĺžka cca 55 km

Žabokreky nad Nitrou, Ostratice, Nedašovce, Pravotice, Rybany, Pečeňany, Dolné Naštice, Biskupice, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Pochabany, Veľké Hoste, Libichava, Šišov, Norovce, Solčianky, Horné Chlebany, Bošany-stanica, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou.C3 – dĺžka cca 32 km

Žabokreky nad Nitrou, Ostratice, Livina, Nadlice, Rajčany, Horné Chlebany, Krušovce, Práznovce, Baštín, Bošany, Bošany-stanica, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou.

 

 

C4 – detská – 1,2 km

ulicami Žabokriek nad Nitrou